Mergel, Kunrader steen en andere steensoorten die in Zuid-Limburg worden en werden gewonnen staan dit jaar centraal op de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen. Die vinden op 8 en 9 juni plaats in Geulhem en omstreken. De provincie Limburg organiseert het evenement, bijgestaan door de Technische Universiteit Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het programma van de eerste dag bestaat uit lezingen. Er komen onderwerpen aan bod als het gebruik van de natuurlijke bouwstenen van Zuid-Limburg door de Romeinen en de benutting ervan in de moderne architectuur van de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. De aanmelding voor de 6e Vlaams-Nederlandse natuursteendagen is geopend en de grotten van Geulhem zullen dan ook het decor vormen.

Tijdens de pauzes demonstreren vaklieden het bewerken van deze gesteenten en is er gelegenheid om toepassingen ervan in de nabije omgeving te bezoeken. De tweede dag staat in het teken van excursies naar historische gebouwen, recente restauraties en verlaten en nog actieve steengroeves, zoals De Keel langs het Albertkanaal in België en de groeve van Sibbe. Dit is de enige groeve in Nederland waar nog blokken mergelsteen uit een ondergronds gangenstelsel worden gezaagd. 

Deelname aan beide dagen kost 175 euro. Wanneer u alleen donderdag wilt deelnemen, kost dat 150 euro. Voltijds studenten kunnen tegen een gereduceerd tarief van 50 euro deelnemen. Deelname is inclusief pauzes, lunch en publicatie.

Aanmelden kan via: http://www.cvent.com/d/j5ql9n

Locatie: La Caverne, Wolfsdriesweg 7, 6325 PM Berg en Terblijt

Programma donderdag 8 juni (ovb):

9.30 Ontvangst met koffie en vlaai
10.00-10.10 Welkom door Peter Vleugels (Provincie Limburg)
10.10-10.40 Timo Nijland (TNO): Natuurlijke bouwstenen van Zuid-Limburg en omgeving
10.40-11.00 Roland Dreesen (KBIN): Romeins gebruik van natuursteen in de provincies Limburg
11.00 Pauze
11.20-11.40 David Lagrou (VITO) Mergel in Valkenburg: nu en in de toekomst
11.40-12.00 Angelique Friedrichs (SRAL): Verfafwerkingen op Limburgse natuursteen
12.00-12.20 Tanaquil Berto (KIK-IRPA): Consolidatie van Maastrichtersteen – de uitdaging van de conservator
12.20 Afsluiting ochtend
12.30-14.00 Lunch met diverse demonstraties
14.00-14.20 Danielle Takens / Mieke van Bers (RCE):Natuursteen als uiting van regionalisme vanaf het interbellum
14.20-14.40 Coen Eggen: Bouwen uit het veld
14.40-15.00 Michiel Dusar: Het laatste grote bouwwerk in Belgisch Limburgse natuursteen:het Sint-Lutgardisheiligdom in Tongeren
15.00-15.45 Pauze
15.45-16.00 Wido Quist (TU Delft): Limburgse natuursteen buiten Limburg
16.00-16.30 Hendrik Tolboom (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed): Bouwstenen in Zuid-Limburg: bewerking, verwerking en restauratie
16.30-17.00 Afsluiting met gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg
17.00 Borrel

 Dagvoorzitter: Wido Quist

Programma vrijdag 9 juni

De tweede dag staat in het teken van diverse excursies. Er kan onder andere worden gekozen voor een bezoek aan Maastricht, gecombineerd met groeve De Keel langs het Albertkanaal, Heerlen en de Kunradersteengroeve en Valkenburg en de groeve van Sibbe. De keuzes voor de excursies volgen na de inschrijving.

 

Graag nodigen wij u uit voor de 6e editie van de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen op 8 en 9 juni 2017. Deze editie van de Natuursteendagen staat in het teken van ‘Limburgse bouwstenen’ en de provincie Limburg zal dan ook het decor vormen.

De Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen worden georganiseerd voor een ieder die professioneel geïnteresseerd is in de Limburgse bouwstenen. Denk hierbij aan steenhouwers, geologen, architecten, architectuur- en bouwhistorici, aannemers, monumentenzorgers, erfgoedprofessionals, etc. Dit tweedaagse evenement is een combinatie van voordrachten en excursies waarin de steensoorten die historische gezien in Zuid-Limburg gewonnen en zowel regionaal als interregionaal toegepast werden, centraal staan. Tijdens de excursies zullen historische gebouwen, recente restauraties alsmede verlaten en actieve steengroeven worden bezocht.

Door de unieke geografische ligging van Limburg, door de dynamiek die grenzen met zich meebrengen en doordat van oudsher grensoverschrijdend denken en handelen in het DNA van Limburgers zit, is Limburg in staat zich te onderscheiden als unieke grensregio. Deze grensligging heeft ook gevolgen gehad voor het bouwen in natuursteen in de regio en veel is hiervan nog zichtbaar en voelbaar. Dit en nog veel meer kunt u ervaren tijdens de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen.

Ook heeft u de uitgelezen kans om de verschillende ervaringen met natuursteen in (historische) gebouwen en de gebouwde omgeving met elkaar te delen. Kortom, een energieke manier om kennis op te doen en om professionals uit diverse disciplines en een gedeelde interesse in natuursteen te ontmoeten.

Noteer daarom 8 en 9 juni 2017 nu alvast in uw agenda. Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in Limburg. Meer informatie over het programma, locatie en eventuele overnachtingsmogelijkheden volgen later. 

In 2005 werd in Leuven de eerste Vlaams-Nederlandse Natuursteendag georganiseerd met als centraal thema de witte Belgische steen. In 2007 kreeg deze dag een vervolg met een in Utrecht georganiseerde dag met als thema "Authentiek Duurzaam | Duurzaam Authentiek". De derde Vlaams-Nederlandse Natuursteendag werd in 2009 georganiseerd in Gent. Tijdens deze dagen kwamen zowel de traditioneel frequent gebruikte natuursteensoorten als de nieuwe geïmporteerde aan bod. Onder de titel “Stenen van Binnen Stenen van Buiten – Natuursteen in de Jonge Bouwkunst” werd in Delft en Rotterdam de vierde natuursteendag georganiseerd en de vijfde editie vond plaats in Brussel waar “Betekenisvol gebruik van natuursteen” het thema was.

De algemene doelstelling van de Vlaams-Nederlandse natuursteendagen is het delen van kennis en ervaringen over de omgang met natuursteen in gebouwen en de gebouwde omgeving. Het voornemen bestaat om in juni 2017 de zesde Vlaams-Nederlandse natuursteendag te organiseren in het zuiden van (Nederlands) Limburg met een thematiek gerelateerd aan de lokaal gewonnen Mergel. 

De natuursteendag wordt georganiseerd voor een breed publiek dat professioneel geïnteresseerd is in het gebruik van natuursteen. Denk hierbij aan steenhouwers, geologen, architecten, architectuur- en bouwhistorici, aannemers, monumentenzorgers, erfgoedprofessionals, etc. De studiedag zal een combinatie zijn van voordrachten en excursies en worden georganiseerd op twee aaneensluitende dagen. Er wordt naar gestreefd om naast de syllabus met daarin de geschreven bijdragen van de sprekers op de studiedag, één of twee publicaties uit te geven voor een breder (leken)publiek. De natuursteendag zou hiermee geen einddoel hoeven zijn, maar juist het begin van verdere ontwikkelingen rondom het product mergel.